Contributie

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2017 voor alle leden € 180,- per jaar en wordt maandelijks (€ 15,-) door de coördinator contributie en lesgelden per incasso geïnd. Elk nieuw kalenderjaar (dus ingaande 1 januari) wordt de maandelijkse contributie automatisch met € 0,25 verhoogd.

Indien er gekozen wordt voor een instrument van de vereniging, dan wordt de maandelijkse contributie met € 2,50 verhoogd.