Een kleine blik in het verleden

Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem is op 4 juni 1919 ontstaan uit de harmonie “Apollo”, die tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgeheven. Een groep enthousiastelingen kreeg toen Koninklijke goedkeuring voor de nieuwe vereniging “Roomsch-Katholieke Harmonie Crescendo”. In februari 1979 werd deze naam gewijzigd in “Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem”. De vereniging omvat nu niet alleen een harmonie, maar ook een drumkorps en een opleidingssectie. In mei 1979 werd het eigen verenigingsgebouw, genaamd “De Muziekboerderij”, in gebruik genomen. De oude zwarte uniformen werden vervangen door meer eigentijdse scheepstruien en blauwe blouses. In 1986 werden nieuwe jasjes aangeschaft, die tot 2006 dienst hebben gedaan.

In dat jaar werd definitief gestopt met marcherende optredens, omdat er te weinig leden waren die nog konden meelopen. De drumband was al jaren eerder opgeheven. De vereniging had inmiddels een omslag gemaakt naar een zittend orkest, dat beter aansloot bij de behoeften van de leden/muzikanten en qua repertoire beter paste bij de huidige tijd. Het ledental heeft hoogte- en dieptepunten gekend: van amper 20 leden tot nu al enkele jaren een stabiel aantal van ongeveer 75 leden. Dit is iets om trots op te zijn, mede dankzij de voortdurende instroom van leerlingen uit de eigen opleiding. Ook de samenstelling is veranderd. Oorspronkelijk was het harmonieorkest voornamelijk een mannenaangelegenheid, maar nu is minstens de helft van de leden vrouw, zowel in het orkest als in de opleiding. En wat te denken van de grote variatie in leeftijd? Muziek maken bij Crescendo kan al vanaf ongeveer 8 jaar (basisopleiding) tot op hoge leeftijd.

De Muziekboerderij

Crescendo heeft een eigen verenigingsgebouw waar we enorm trots op zijn. Deze oude boerderij is op het nippertje gered van de sloophamer en met veel inzet van onze eigen leden en supporters omgetoverd tot een uitstekende les- en repetitieruimte, compleet met geluidswerende en akoestische voorzieningen.

Het gebouw bevindt zich aan de rand van het door woonwijken omgeven Elden en is gemakkelijk te bereiken vanaf de Batavierenweg, ter hoogte van het “Drielse viaduct”.

Onze doelstelling, namelijk “het bevorderen van muziek maken”, beschouwen we niet als exclusief voor onszelf. Daarom stellen we onze zaal met faciliteiten ook ter beschikking aan andere muziekbeoefenaars.