De oriëntatiecursus

De oriëntatiecursus geeft kinderen en volwassenen de mogelijkheid om in een cursus van 8 lessen van 20 minuten individueel les te krijgen op een instrument naar keuze om gericht met dat instrument kennis te maken. Deze cursus is dus vooral bedoeld voor hen die nog niet zo goed weten welk instrument ze willen bespelen.
De leerling krijgt, als dat er is, een instrument van de vereniging in bruikleen.
Het tarief voor een individuele oriëntatiecursus van 8 lessen is € 100,-.

De opfriscursus

Voor gevorderde muzikanten, leden van de vereniging, die geen opleiding meer volgen is er de mogelijkheid van een opfriscursus. Het tarief voor een opfriscursus van 10 lessen is:

  • 20 minuten: € 100,-
  • 25 minuten: € 125,-
  • 30 minuten: € 150,-